Oferta educaţională pentru anul şcolar 2021 - 2022

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învâţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

Ordin pentru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învâţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022    Rezultatele admiterii la specializarea Educator - Învăţător vor fi afişate în data de 14 iulie 2021 pe site-ul şcolii şi la avizier.

Rezultate finale ale admiterii la specializarea Educator - Învăţător - secţia română pentru anul şcolar 2021 - 2022

Rezultate finale ale admiterii la specializarea Educator - Învăţător - locuri speciale pentru rromi - secţia română pentru anul şcolar 2021 - 2022

Rezultate finale ale admiterii la specializarea Educator - Învăţător - secţia germană pentru anul şcolar 2021 - 2022

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi, an şcolar 2021 - 2022


     Program depunere dosare de înscriere:

- 23 iulie 2021 între orele 8 - 14;
- 25 iulie 2021 între orele 11 - 14;
- 26-28 iulie 2021 între orele 8 - 16.

    Actele necesare înscrierii:

  • Cerere de înscriere - se completează la depunerea dosarului;
  • Carte de identitate candidat (dacă este cazul) - original şi copie (în vederea certificării în conformitate cu originalul);
  • Certificat de naştere candidat - original şi copie (în vederea certificării în conformitate cu originalul);
  • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
  • Foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  • Fişa medicală.

    La depunerea dosarelor de înscriere trebuie să fie prezent cel puţin un părinte împreună cu candidatul.

 

 

 

 

© Copyright 2012-2021, www.cnandreisaguna.ro Toate drepturile rezervate.