Calendarul de desfăşurare a examenului de Bacalaureat,
an şcolar 2021-2022

Sesiunea iunie-iulie 2022
23 - 27 mai 2022
  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen (inclusiv pentru candidaţii din serile anterioare)
27 mai 2022
  Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a / a XIII-a
6-8 iunie 2022
  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
8-9 iunie 2022
  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă -proba B
9-10 iunie 2022
  Evaluarea competenţelor digitale -proba D
13-15 iunie 2022
  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională -proba C
20 iunie 2022
  Limba şi literatura română -proba E)a) -probă scrisă
21 iunie 2022
  Proba obligatorie a profilului -proba E)c) -probă scrisă
22 iunie 2022
  Proba la alegere a profilului şi specializării -proba E)d) -probă scrisă
23 iunie 2022
  Limba şi literatura maternă -proba E)b) -probă scrisă
27 iunie 2022
  Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
27 iunie 2022
  Depunerea contestaţiilor (orele 12:00-18:00)
28-30 iunie 2022
  Rezolvarea contestaţiilor
1 iulie 2022
  Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2022
18-25 iulie 2022
  Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţă
16 august 2022
  Limba şi literatura română -proba E)a) -probă scrisă
17 august 2022
  Proba obligatorie a profilului -proba E)c) -probă scrisă
18 august 2022
  Proba la alegere a profilului şi specializării -proba E)d) -probă scrisă
19 august 2022
 Limba şi literatura maternă -proba E)b) -probă scrisă
22-23 august 2022
  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
24 august 2022
  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă -proba B
25 august 2022
  Evaluarea competenţelor digitale -proba D
26 şi 29 august 2022
  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională -proba C
31 august 2022
  Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
31 august 2022
  Depunerea contestaţiilor (orele 12:00-18:00)
1 - 2 septembrie 2022
  Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2022
  Afişarea rezultatelor finale


© Copyright 2012-2021, www.cnandreisaguna.ro Toate drepturile rezervate.
;