Calendarul de desfăşurare a examenului de Bacalaureat

Sesiunea iunie-iulie 2020
25 - 29 mai 2020
  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen (inclusiv pentru candidaţii din serile anterioare)
29 mai 2020
  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a
9-10 iunie 2020
  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
11-12 iunie 2020
  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă -proba B
15-17 iunie 2020
  Evaluarea competenţelor digitale -proba D
18-19 iunie 2020
  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională -proba C
22 iunie 2020
  Limba şi literatura română -proba E)a) -probă scrisă
23 iunie 2020
  Limba şi literatura maternă -proba E)b) -probă scrisă
24 iunie 2020
  Proba obligatorie a profilului -proba E)c) -probă scrisă
25 iunie 2020
  Proba la alegere a profilului şi specializării -proba E)d) -probă scrisă
30 iunie 2020
  Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
30 iunie 2020
  Depunerea contestaţiilor (orele 12:00-16:00)
01-06 iulie 2020
  Rezolvarea contestaţiilor
07 iulie 2020
  Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2020
13-27 iulie 2020
  Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţă
18 august 2020
  Limba şi literatura română -proba E)a) -probă scrisă
19 august 2020
  Limba şi literatura maternă -proba E)b) -probă scrisă
20 august 2020
  Proba obligatorie a profilului -proba E)c) -probă scrisă
21 august 2020
  Proba la alegere a profilului şi specializării -proba E)d) -probă scrisă
24-25 august 2020
  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
25 august 2020
  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă -proba B
26-27 august 2020
  Evaluarea competenţelor digitale -proba D
27-28 august 2020
  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională -proba C
28 august 2020
  Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
28 august 2020
  Depunerea contestaţiilor (orele 12:00-16:00)
29 august - 2 septembrie 2020
  Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2020
  Afişarea rezultatelor finale


 

 

 

 

 

© Copyright 2012-2020, www.cnandreisaguna.ro Toate drepturile rezervate.