1. Descrierea unităţii de învăţământAdresa: Aleea Turnu Roşu Nr. 2
Sibiu, Romania
Cod: 550361
Telefon: 0269434002
Fax: 0269433410
Email: cnpas_sb@yahoo.com


    Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu face parte din elita şcolilor transilvănene, apreciate  ca  fiind "culmea şi rădăcina şcolilor româneşti" (Moise Nicoara,1815), şcoli ce au transferat lumina evangheliei dezvăluirii şi propăşirii neamului nostru prin cultură şi unitate, formând dascăli - adevăraţi apostoli ai neamului. Trecutul istoric al şcolii noastre este asumat de către generaţiile actuale de dascăli şi de elevi care, conştienţi de tradiţia culturală glorioasă, au dezvoltat şi dezvoltă activităţi şi comportamente instructiv - educaţionale onorabile şi contribuie la păstrarea locului fruntaş în învăţământul românesc.

    Baza materială.  Şcoala noastră dispune pentru ciclul primar, de săli de clasă luminoase şi călduroase, cu mobilier adecvat categoriei de vârstă a elevilor. Pentru clasele pregătitoare au fost desemnate săli de clasă mai încăpătoare, care au fost dotate cu mobilier nou, conform cerinţelor formulate de minister. În aceste săli de clasă nu se desfăşoară ore după masa, astfel încât materialele şi mijloacele didactice să fie mereu la îndemâna cadrului didactic. Prin pavoazarea acestor săli cu produse ale activităţii elevilor din timpul orelor de curs se realizează o atmosferă plăcută, adecvată vârstei şi preocupărilor micilor elevi.   Galerie foto

     Pentru anul şcolar 2020-2021 unitatea noastră are aprobate 3 (trei) clase pregătitoare, după cum urmează:

     - 2 clase pregătitoare la secţia română - 50 elevi

     - 1 clasă pregătitoare la secţia germană - 25 elevi

    Pentru aceste clase sunt încadrate cadre didactice calificate, care pe parcursul activităţii lor în unitatea noastră, au făcut dovada unui înalt profesionalism.

    Şcoala noastră NU organizează programul "Şcoala după şcoală".


2. Circumscripţia şcolarăLocalizare în oraş

Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu
Delimitarea circumscripţiei
În perimetrul circumscripţiei intră:
  • str. Hipodromului - de la intersecţia cu str. Mirăslău până la intersecţia cu Cl. Dumbrăvii
  • Aleea Biruinţei
  • Aleea Buia
  • Aleea Turnu Roşu
  • Str. Dorului
  • Str. Gorăslău
  • Str. Mirăslău - de la intersecţia cu str. Hipodromului până la intersecţia cu Aleea Buruinţei
  • Str. Oituz - de la intersecţia cu str. Hipodromului până la intersecţia cu B-dul M. Viteazu
  • B-dul M. Viteazu - de la intersecţia cu Aleea Turnu Roşu până în Piaţa A. Vlaicu

Notă : În acest an şcolar, ISJ Sibiu nu a alocat circumscripţii şcolare pentru secţia germană.

Circumscripţii şcolare din jud. Sibiu pentru anul şcolar 2020 - 2021

Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2020 - 2021

3. Informaţii privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2010-2021Lista cererilor soluţionate în prima etapă

Raport cu locurile rămase libere după prima etapă în judeţul SIBIU - Clasa pregătitoare - An şcolar 2020-2021

         ORDIN nr. 4.244 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020 - 2021

! Notă: Criterii generale şi specifice de departajare


4. Informaţii pentru părinţi
Informaţii utile pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu :   
Înscrierea în învăţământul primar 2020 - 2021


Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale :
(Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România)
   
Înscrierea în învăţământul primar 2019 - 2020

TELVERDE 0800816269, informaţii privind înscrierea în ciclul primar - în intervalul luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 .

© Copyright 2012-2020, www.cnandreisaguna.ro Toate drepturile rezervate.