Clasa pregătitoare

1. Descrierea unităţii de învăţământ


Adresa: Aleea Turnu Roşu Nr. 2
Sibiu, Romania
Cod: 550361
Telefon: 0269434002
Fax: 0269433410
Email: cnpas_sb@yahoo.com


    Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu face parte din elita şcolilor transilvănene, apreciate  ca  fiind "culmea şi rădăcina şcolilor româneşti" (Moise Nicoara,1815), şcoli ce au transferat lumina evangheliei dezvăluirii şi propăşirii neamului nostru prin cultură şi unitate, formând dascăli - adevăraţi apostoli ai neamului. Trecutul istoric al şcolii noastre este asumat de către generaţiile actuale de dascăli şi de elevi care, conştienţi de tradiţia culturală glorioasă, au dezvoltat şi dezvoltă activităţi şi comportamente instructiv - educaţionale onorabile şi contribuie la păstrarea locului fruntaş în învăţământul românesc.

    Baza materială.  Şcoala noastră dispune pentru ciclul primar, de săli de clasă luminoase şi călduroase, cu mobilier adecvat categoriei de vârstă a elevilor. Pentru clasele pregătitoare au fost desemnate săli de clasă mai încăpătoare, care au fost dotate cu mobilier nou, conform cerinţelor formulate de minister. În aceste săli de clasă nu se desfăşoară ore după masa, astfel încât materialele şi mijloacele didactice să fie mereu la îndemâna cadrului didactic. Prin pavoazarea acestor săli cu produse ale activităţii elevilor din timpul orelor de curs se realizează o atmosferă plăcută, adecvată vârstei şi preocupărilor micilor elevi.   Galerie foto

Unitatea noastră nu organizează programul "Şcoala după şcoală".


2. Circumscripţia şcolară

Localizare în oraş

Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna”Sibiu
Nume arteră
Descriere
Aleea Biruinţei
Aleea Buia
Strada Dorului
Strada Gorăslău
Strada Hipodromului
   - de la intersecţia cu str. Mirăslău până la intersecţia cu Calea Dumbrăvii
Bulevardul Mihai Vireazul
   - de la Calea Dumbrăvii până în dreptul aleii Turnu Roşu
Strada Mirăslău
   - de la intersecţia cu str. Hipodromului până la intersecţia cu Aleea Biruinţei
Strada Oituz
   - de la intersecţia cu str. Hipodromului până la intersecţia cu Bulevardul Mihai Viteazul
Aleea Turnu Roşu

Aici - Harta circumscripţiei

3. Informaţii privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022

Lista finală a copiilor admişi în clasa pregătitoare - anul şcolar 2021 - 2022

Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022 şi a Calendarului înscrierii

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022

Metodologie de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022

Anexele 1, 2 şi 3 ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022

Criterii de departajare pentru înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii utile pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu :
Înscrierea în învăţământul primar 2021 - 2022


Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării :
Înscrierea în învăţământul primar 2021 - 2022

TELVERDE 0800816269, informaţii privind înscrierea în ciclul primar - în intervalul luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 .

© Copyright 2012-2021, www.cnandreisaguna.ro Toate drepturile rezervate.